Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Poniedziałek 22 lipca 2024 roku Marii, Magdaleny Odwiedziło nas: 2253414 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2020 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. Poz.1698) WORD Słupsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  a) załączniki PDF nie są dostępne cyfrowo w całości - na stronie znajdują się linki / przekierowania do aktów prawnych;

b) zamieszczone dokumenty posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji – np. skany, schematy, tabelki bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych;

c) niektóre zdjęcia zamieszczone w serwisie nie posiadają opisu oraz tekstu alternatywnego.

Na stronie internetowej zamieszczono również takie dokumenty, które zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

 

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami takie jak:

a) podwyższony kontrast,

b) powiększenie wielkości liter na stronie,

c) poruszanie się bez użycia myszki.

 

Data publikacji strony internetowej: 08.04.2003 r.

Data ostatniej aktualizacji: 05.08.2016 / 28.02.2024r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 7.12.2020r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 28.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez WORD Słupsk.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osoby z niej korzystające proszone są o kontakt pod numerem telefonu 59-848-21-30, kom. 501-147-447 oraz mailowo sekretariat@word.slupsk.pl lub m.berg@word.slupsk.pl. Tą samą drogą można składać uwagi oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. WORD Słupsk zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WORD Słupsk niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, WORD Słupsk może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy WORD Słupsk odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Skargę można złożyć do Organu Nadzorującego: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
e-mail: info@pomorskie.eu
Telefony: +48 58 32 68 555; fax: +48 58 32 68 556

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

 1. Lokalizacja i dojazd

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Słupsku
ul. Mierosławskiego 10
76-200 Słupsk

Siedziba WORD położona jest na ulicy Mierosławskiego 10. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki autobusowe:
1. ul. Arciszewskiego (Linia: 1, 3, 8, 21) - około 180 metrów
2. ul. Kniaziewicza (Linia: 7, 14, 15, 16) – około 210 metrów

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Budynek główny dwukondygnacyjny (parter, I piętro – sekretariat, sale szkoleniowe). Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą dwa stopnie oraz drzwi jednoskrzydłowe. Nie jest możliwy samodzielny wjazd w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 059-848-21-30, kom. 501-147-447.
  Wejście od strony placu manewrowego zapewnia przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Drzwi skrzydłowe z możliwością otwarcia obu skrzydeł, zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich do poczekalni oraz Biura Obsługi Egzaminów. Na parterze znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów posiada wejście, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostęp jedynie do parteru budynku, który jest całkowicie przystosowany dla tych osób. Szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód. Zapewnienie dostępu alternatywnego dla osób niepełnosprawnych chcących skorzystać ze spotkania z Dyrektorem WORD Słupsk oraz ze szkoleń/kursów organizowanych przez WORD. Wejście do sekretariatu oraz sal szkoleniowych nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - wejście tylko po schodach.

 3. Dostępność parkingu
  Przed głównym wejściem do WORD Słupsk znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca przeznaczone dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi.

 4. Opis dostosowań
  W budynku głównym oraz na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma także pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 5. Wstęp z psem asystującym
  Do budynku WORD Słupsk i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
  i psem przewodnikiem.

 6. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabo słyszących
  W WORD Słupsk możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego.
  Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić przy zapisie na egzamin na prawo jazdy lub kurs/szkolenie. Korzystanie z pomocy tłumacza jest w WORD Słupsk bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426).

Aby skutecznie komunikować się z WORD Słupsk osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

- zgłosić się osobiście w WORD Słupsk,

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy tłumacza/osoby trzeciej pod numerem telefonu:
59-848-21-30, kom. 501-147-447,

- wysłać mail na adres: sekretariat@word.slupsk.pl lub m.berg@word.slupsk.pl.

 1. Informacje dodatkowe:

- osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego mogą korzystać z funkcjonalności
ekranów dotykowych, jeżeli korzystanie z myszy stanowi trudność lub jest niemożliwe;

- na egzamin można zapisać się osobiście, ale również w sposób zdalny: telefonicznie lub
za pomocą serwisu info – car.pl;

- na stronie internetowej WORD Słupsk: www.word.slupsk.pl/article/egzaminy/ znajdują się
potrzebne i pomocne pliki do pobrania, które są związane ze zdawaniem egzaminów.


Osoba do kontaktu: Marta Berg - koordynator ds. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego WORD Słupsk.
  

 


 

Raport o stanie zapewniania dostępnosci podmiotu publicznego WORD Słupsk

 


 

Plan Działania WORD Słupsk na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Do góry